سوالات ای‌سی‌تری
ای‌سی‌تری یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۸۰ میلیون ای‌سی‌تری وجود دارد که در حال حاضر ۶۸ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی ای‌سی‌تری https://ac3.io می‌باشد.