سوالات ون‌چین
ون‌چین یک بستر بلاک‌چینی است که در سال ۲۰۱۸ با هدف ایجاد ارتباط میان بلاک‌چین‌های مختلف ساخته شده.
ون‌چین در انگلیسی به معنای «زنجیره سیاه» است.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کوین ون‌چین در گردش است.
سایت رسمی ون‌چین https://wanchain.org می‌باشد.