سوالات استیم
استیم یک کوین است که به عنوان جایزه تولید محتوا کاربرد دارد.
استیم محصول شرکت سازنده شبکه اجتماعی استیمیت است.
حداکثر تعداد کوین‌های ممکن استیم حدود ۲۸۳ میلیون است که تاکنون بیش از ۲۶۶ میلیون آن وارد شبکه شده.
سایت رسمی استیم https://steem.com می‌باشد.