سوالات گروسل‌کوین
گروسل‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
حداکثر تعداد ممکن ۱۰۵ میلیون است که تاکنون بیش از ۷۰ میلیون آن استحراج شده.
سایت رسمی گروسل‌کوین http://www.groestlcoin.org می‌باشد.