سوالات بیت دیاموند
بیت‌کوین دیاموند یک فورک از بیت‌کوین است که با تأکید بر حریم خصوصی بیشتر ساخته شد.
بیت‌کوین دیاموند به معنای «الماس بیت‌کوین» است.
سازندگان بیت‌کوین گولد ناشناس هستند.
در حال حاضر بیش از ۱۵۰ میلیون بیت‌کوین دیاموند استخراج‌شده و حداکثر آن ۲۱۰ میلیون خواهد بود.
سایت رسمی بیت‌کوین دیاموند http://btcd.io می‌باشد.