سوالات زیروچین
زیروچین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۴۰۰ میلیون زیروچین وجود دارد که ۴۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی زیروچین https://0chain.net می‌باشد.