سوالات الف
میکسین یک توکن بر بستر اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
هم‌اکنون ۲۵۰ میلیون توکن دیجیکس در گردش است که حداکثر به ۲۸۰ میلیون خواهد رسید.
سایت رسمی الف http://aelf.io می‌باشد.